Informujemy, że w związku z niespełnieniem warunków określonych w Regulaminach Konkursów dot. Roku Wczesnej Interwencji, zarówno Konkurs Fotograficzny, jak i Konkurs na plakat Roku Wczesnej Interwencji zostają unieważnione.

Jednocześnie bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy podjęli się przygotowania i przysłania projektów plakatów i fotografii.

Z każdym z Państwa Organizator skontaktuje się indywidualnie.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Konkursy są częścią społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej z okazji obchodów Jubileuszu 40-lecia Wczesnej Interwencji w Polsce.

Zachęcamy Państwa do szerokiej promocji tych działań i włączenia osób z niepełnosprawnościami w ich przebieg.

Liczymy, że dzięki zaangażowaniu wielu osób stanie się możliwe upowszechnienie wiedzy o wczesnej interwencji.

Konkurs na plakat

REGULAMIN Konkursu na plakat

Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu na plakat

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN Konkursu Fotograficznego

Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego