Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/contact-form-by-supsystic/modules/supsystic_promo/mod.php on line 518
2018 Rok Wczesnej Interwencji – 2018 Rok Wczesnej Interwencji

W 2018 roku obchodzimy 40 lat wczesnej interwencji w Polsce. To właśnie w styczniu 1978 roku w Warszawie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski[1] powołał pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej Interwencji. Już rok później następny ośrodek powstał w Szczecinie. Obecnie w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa 30 Ośrodków Wczesnej Interwencji, które w ciągu roku udzielają wsparcia blisko 12 tysiącom dzieci i ich rodzin.

Założenia i program ośrodków wczesnej interwencji były efektem organizowanych od 1976 roku turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin z małym dzieckiem i zgłaszanych przez rodziców postulatów pomocy w rehabilitowaniu, opiece i wychowywaniu dziecka, a także wsparcia psychicznego dla nich.

Przez wiele lat ośrodki wczesnej interwencji borykały się i borykają nadal z brakiem stałego finansowania ich działalności. Placówki zdobywają pieniądze z różnych źródeł – stając do konkursów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, korzystając z subwencji oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wnioskując o środki PFRON czy samorządowe. Wszystko to jednak są projekty i programy roczne lub najwyżej 2-, 3-letnie.

Ustawa i Program „Za życiem”, który wprowadzany jest od początku 2017 roku również dla wczesnej interwencji nie okazały się łaskawe – wczesna interwencja nadal nie jest elementem tego systemu.

Czym jest wczesna interwencja i co daje dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, prezentujemy na tym portalu.

Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

Wydarzeniami jubileuszowymi m.in. będą:

  1. styczeń – październik 2018 roku – lokalne i regionalne konferencje oraz seminaria promujące działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  2. styczeń – grudzień 2018 roku – publikacja w kwartalniku PSONI „Społeczeństwo dla Wszystkich” cyklu artykułów nt. wczesnej interwencji,
  3. 21 wrzesień 2018 roku – międzynarodowe sympozjum naukowe prezentujące najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych obszarach wczesnej interwencji.

[1] Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski były wyodrębnionymi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; w roku 1991 na ich bazie utworzono Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (poprzednia nazwa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)6