rodzina WI

XLII Sympozjum Naukowe pn. „Wczesna interwencja”

W dniach 21-22 września 2018 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyło się XLII Sympozjum Naukowe pn. „Wczesna interwencja”. W dwudniowym Sympozjum, sesjach plenarnych, warsztatach i uroczystej Gali Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „40 LAT WCZESNEJ INTERWENCJI W POLSCE” wzięło udział ponad 220 osób z całej Polski, Europy i świata. Dziękujemy prelegentom za nową wiedzę i profesjonalizm, a uczestnikom za udział…

Zaproszenie na XLII Sympozjum Naukowe pn.”Wczesna interwencja”

Szanowni Państwo, W imieniu własnym i Pani Prof. dr hab. Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Przewodniczącej Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na doroczne Sympozjum Naukowe, które będzie podsumowaniem obchodów Roku Wczesnej Interwencji 2018. XLII Sympozjum Naukowe pn.”Wczesna interwencja” odbędzie się 21-22 września 2018 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z 40-letnim…

Sprostowanie dotyczące artykułu pt. „Głos Koła w Bytomiu w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia”

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w dniu 2 lutego br. na stronie 2018.psoni.org.pl w wiadomości pt. Priorytety zdrowotne a wczesna interwencja – głos Koła PSONI w Bytomiu, wyjaśniamy: Nieprawdą jest stwierdzenie, iż „matki dzieci korzystających z wczesnej interwencji w Kole PSONI w Bytomiu napisały list otwarty do Ministra Zdrowia prof. Ł. Szumowskiego”. Informujemy, że działania zainicjowała i podjęła samodzielnie jedna osoba – Pani Iwona B. Grochowska, mama trzyletniego…

Priorytety zdrowotne a wczesna interwencja – głos Koła PSONI w Bytomiu

W związku z nieuwzględnieniem w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Priorytetów Polityki Zdrowotnej wczesnej kompleksowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami (jako działania stanowiącego integralną część procesu leczenia oraz udowodnionej profilaktyki pogłębionej niepełnosprawności) Matki dzieci korzystających z wczesnej interwencji w Kole PSONI w Bytomiu napisały list otwarty do Ministra Zdrowia prof. Ł. Szumowskiego (http://www.psonibytom.org/list-otwarty-do-ministra-zdrowia-prof-l-szumowskiego/). Dziękujemy Zarządowi Koła PSONI…

Informacja o unieważnieniu konkursów

Informujemy, że w związku z niespełnieniem warunków określonych w Regulaminach Konkursów dot. Roku Wczesnej Interwencji, zarówno Konkurs Fotograficzny, jak i Konkurs na plakat Roku Wczesnej Interwencji zostają unieważnione. Jednocześnie bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy podjęli się przygotowania i przysłania projektów plakatów i fotografii. Z każdym z Państwa Organizator skontaktuje się indywidualnie. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2018 Rok Wczesnej Interwencji

W 2018 roku obchodzimy 40 lat wczesnej interwencji w Polsce. To właśnie w styczniu 1978 roku w Warszawie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski[1] powołał pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej Interwencji. Już rok później następny ośrodek powstał w Szczecinie. Obecnie w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa 30 Ośrodków Wczesnej Interwencji, które w ciągu roku udzielają wsparcia blisko 12 tysiącom dzieci i ich…